Witam , wpis o wszystkim co musimy załatwić- zrobić i jakie koszty ponieść zanim zaczniemy budowę.

koszta przed rozpoczeciem budowy

 • Zakup działki 🙂
 • Zakup projektu ( 2700 zł)
 • U geodetów zamawiamy mapkę do celów projektowych (1000 zł)
 • W Urzędzie Gminy (wydział architektury)  pobieramy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( 100 zł )

Z tymi dokumentami udajemy się do wybranego przez nas miejscowego architekta, który dokona adaptacji projektu. Wraz z nim załatwiamy następujące rzeczy.

 • Adaptacja naszego projektu z przeróbkami ( 1300 zł)
 • W naszym przypadku projekt rozbiórki starego budynku mieszkalnego, bo był na działce (200 zł)
 • Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków ( 500 zł)
 • Wniosek o wydanie warunków dostawy prądu składamy w zakładzie energetycznym ( u nas wysyłał to architekt adaptujący a my tylko musieliśmy się podpisać) , po około 2 tygodniach przychodzi umowa do podpisania z zakładem energetycznym. Ustalona dla nas data przyłączenia to maj 2016 roku 9 koszt przyłączenia wyniesie około 1200 zł – wnioskowaliśmy o przyłącze 17 Kw ).
 • Wniosek o wydanie warunków przyłącza wodociągowego w miejscowym zakładzie wodno-kanalizacyjnym (też wysyłał to za nas architekt adaptujacy).
 • Wniosek o wydanie warunków przyłącza gazowego ( nas nie dotyczy, gdyż będzie tylko prąd i pompa ciepła)
 • Zwrócenie się do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie oświadczenia o podłączeniu działki z drogą publiczną i pozwolenie na budowę wjazdu w konkretnym miejscu.( Też to załatwiał architekt)

Dnia 20 kwietnia 2015 roku. Po przebrnięciu przez całą masę wniosków i zaświadczeń, architekt adaptujący złożył wniosek o pozwolenie na budowę w miejscowym Starostwie Powiatowym.

Dnia 15 maja 2015 roku odebraliśmy pozwolenie na budowę. Teraz z tym pozwoleniem pojechałem do architekta adaptującego, ten mi nakazał złożyć dziennik budowy wraz pozwoleniem na budowę do Starostwa Powiatowego , więc tego samego dnia złożyłem celem dokonania wpisów .

Dnia 1 czerwca 2015 roku odebrałem podstemplowany dziennik budowy, oraz pieczątki na pozwoleniu na budowę, iz decyzja jest  już prawomocna ( pozwolenie na budowę jest ważne po 14 dniach od odebrania pozwolenia w urzędzie, aby nikt nie był zdziwiony jeśli pozwolenie np wystawią z dniem 5 maja a  my odbierzemy 15 maja to uprawomocnienie liczy się dopiero 14 dni licząc od 15 maja , heh urzędy.)

Teraz z tak podstemplowanym dziennikiem budowy , oraz uprawomocnioną decyzją pojechałem do kierownika budowy ( u mnie to ten sam co architekt adaptujący , opłata za kierownika  2000 zł za cała budowę) . Kierownik wypełnia wszystkie niezbędne papiery i z tak przygotowanym zestawem dokumentów udajemy się do Starostwa Powiatowego i zgłaszamy rozpoczęcie budowy. Budowę możemy zacząć po 7 dniach od tego zgłoszenia.

I tyle 🙂

Teraz podsumowując koszty jakie nas czekają  zanim zaczniemy budowę.

 • Plan zagospodarowania (100 zł)
 • Mapa do celów projektowych ( 1000 zł)
 • Projekt Domu ( 2700 zł)
 • Adaptacja projektu ( 1300 zł)
 • Projekt rozbiórki starego budynku ( 200 zł)
 • Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków ( 500 zł)

Razem:  5800 zł 

Poniżej fragment mapy do celów projektowych z naniesionym budynkiem.

projekt zagospodarowania przestrzennego systememgospodarczym.pl

1) Zenon

2) Przydomowa oczyszczalnia ścieków

3 i 4)  Stare zabudowania do usunięcia.