Ciepło w nogi, czyli ogrzewanie podłogowe.

Biorąc pod uwagę ogrzewanie chcieliśmy uzyskać w domu równomierny rozkład temperatury.